Dụng cụ cắt gọt kim loại là gì ?

 • Dụng cụ cắt gọt hay còn gọi là dao cắt gọt là bộ phận của hệ thống công nghệ có nhiệm vụ trực tiếp tách phoi dể hình thành bề mặt gia công.
 • Kinh nghiệm cho thấy: Dao có ảnh huởng rất lớn đến quá trình cắt gọt. Nó không những tác dộng trực tiếp tới chất luợng chi tiết mà còn chi phối không nhỏ tới vấn dề năng suất và giá thành chế tạo sản phẩm.
 • Trong thực tế vì bề mặt gia công là muôn hình muôn vẻ, do dó dao dể phục vụ gia công cũng rất da dạng. Ðể t huận tiện cho công tác nghiên cứu, tuỳ thuộc vào mục dích yêu cầu nghiên cứu, sử dụng mà nguời ta phân loại dao thành các nhóm khác nhau.

Dụng cụ cắt gọt kim loại pramet

Phân loại dụng cụ cắt gọt kim loại ?

 • Dựa vào vật liệu chế tạo dao thì có dao thép cacbon dụng cụ, dao thép hợp kim dụng cụ, dao thép gió, dao hợp kim cứng, dao kim cuong...
 • Dựa vào yêu cầu tính chất gia công dao duợc phân ra: dao gia công thô, dao gia công tinh, dao gia công bóng.
 • Dựa vào số luỡi cắt trên dao ta lại có các loại: loại một luỡi cắt (nhu dao tiện, dao bào), dao hai luỡi cắt (nhu mui khoan), dao nhiều luỡi cắt tiêu chuẩn (nhu dao phay, dao chuốt), dao phi tiêu chuẩn nhiều luỡi cắt (nhu dá mài).
 • Dựa vào kết cấu và đặc điểm làm việc ta có loại dao thuờng và loại dao định hình.
 • Phổ biến hơn là căn cứ vào phuong pháp gia công ta chia ra dao tiện, dao phay, mũi khoan, dao khoét, dao doa, dao chuốt...
 • Trong tất cả các loại dao, do đặc điểm cấu tạo, dao tiện đuợc coi là dao điển hình nhất.
 • Tất cả những loại dao khác chẳng qua là sự phân tích hoặc tổng hợp của dao tiện. Vì vậy khi nghiên cứu về dao thì những nét chung nhất dều duợc minh hoạ bằng ví dụ dao tiện.

Cấu tạo của dụng cụ cắt gọt, dao cắt gọt kim loại

 • Dụng cụ cắt gọt, dao cắt gọt gia công kim loại đuợc cấu tạo bởi ba phần: phần làm việc còn gọi là phần cắt, phần gá đặt dao và phần cán dao (hình 2.1).
 • Ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ cắt gọt, về mặt kết cấu thì phần cắt của dao duợc tạo bởi các bề mặt và luỡi cắt thích hợp, bao gồm:

Dụng cụ gia công cắt gọt kim loại Uni Group

 1. Mặt truớc dao là mặt của dao dể phoi truợt lên dó thoát ra khỏi vùng cắt trong quá trình gia công. 
 2. Mặt sau chính là mặt của dao đối diện với bề mặt dạng gia công trên chi tiết. Vị trí tương quan của mặt này với mặt dang gia công của chi tiết quyết định mức độ ma sát giữa mặt sau chính dao và mặt dang gia công trên chi tiết.
 3. Mặt sau phụ là mặt trên phần cắt dao dối diện với bề mặt dã gia công trên chi tiết. ý nghĩa của nó tương tự như mặt sau chính.
 4. Luỡi cắt chính là giao tuyến giữa mặt truớc và mặt sau chính. Trong quá trình cắt phần lớn luỡi cắt chính tham gia cắt gọt. Phần trực tiếp tham gia cắt gọt của luỡi cắt chính gọi là chiều dài cắt thực tế của luỡi cắt - đó chính là chiều rộng cắt b.
 5. Luỡi cắt phụ là giao tuyến giữa mặt truớc và mặt sau phụ. Khi cắt có một phần luỡi cắt phụ cung tham gia cắt.
 6. Mũi dao là giao điểm của luỡi cắt chính và luỡi cắt phụ. Mũi dao là vị trí của dao dùng để điều chỉnh vị trí tương quan giữa dao và chi tiết.
 7. Luỡi cắt chuyển tiếp: Trong một số truờng hợp (nhu dao phay một đầu) nguời ta cần tạo nên luỡi chuyển tiếp giữa luỡi cắt chính và luỡi cắt phụ.

Trên đây là những mô tả cơ bản về dụng cụ cắt gọt, dao cắt gọt gia công kim loại, xem thêm các loại dụng cụ thiết bị hỗ trợ cho ngành công nghiệp tại: Uni Group. hoặc gửi yêu cầu của quý khách hàng về địa chỉ: admin@uni-group.vn

Sắp xếp theo: