Bạc dẫn hướng có vai Stripper Misumi SGBF

Liên hệ
Thương hiệu Misumi
Model SGBF

Thông số kỹ thuật Bạc dẫn hướng có vai Stripper Misumi SGBF