Bạc dẫn hướng có vai Stripper Misumi SGHM

Liên hệ
Thương hiệu Misumi
Model SGHM

Thông số kỹ thuật Bạc dẫn hướng có vai Stripper Misumi SGHM

Thong-so-ky-thuat-bac-dan-huong-co-vai-Stripper-Misumi-SGHM