Bộ khởi động và giàn con lăn vận chuyển ống

Liên hệ
Thương hiệu TAG-England
Model 21series

Bộ khởi động và giàn con lăn vận chuyển ống TAG

  • Gồm 08 cấu hình khả năng vận chuyển ống nặn từ 2500lbs tới 10000lbs
  • 02 kích cỡ cho đường kính ống từ 2 inch tới 48 inch
  • Bánh xe Urethance có gắn ổ bi
  • Dễ dàng thay thế bánh xe bằng cách tháo lắp bu lông trong thời gian ngắn
  • Thay đổi từ giàn con lăn vận chuyển sang bộ khởi động ống trong thời gian ngắn
  • Sử dụng được cho loại vật liệu thép không gỉ

bộ khởi động và giàn con lăn vận chuyển ống

Xem thêm về các loại giá đỡ ống tại: Giá đỡ, xe chuyển ống