Dao phay cầu 4me Dormer Pramet S534

Liên hệ
Thương hiệu Dormer Pramet
Model S534

Dao phay cầu 4me Dormer Pramet S534

Thông số kỹ thuật Dao phay cầu 4me Dormer Pramet S534

Code

Short Description

d1
Ø
mm

r
+0/-0.02
mm

d2
Øh6
mm

l2

mm

l1

mmz

l3

mm

d3
Ø
mm

S5343.0

3.00 mm

3.00

1.50

6

5

50

4

14.0

2.8

S5344.0

4.00 mm

4.00

2.00

6

8

50

4

20.0

3.7

S5345.0

5.00 mm

5.00

2.50

6

9

50

4

20.0

4.6

S5346.0

6.00 mm

6.00

3.00

6

10

50

4

20.0

5.5

S5348.0

8.00 mm

8.00

4.00

8

12

64

4

30.0

7.4

S53410.0

10.00 mm

10.00

5.00

10

14

70

4

32.0

9.2

S53412.0

12.00 mm

12.00

6.00

12

16

75

4

38.0

11.0

S53414.0

14.00 mm

14.00

7.00

14

32

90

4

44.0

13.0

S53416.0

16.00 mm

16.00

8.00

16

32

90

4

46.0

15.0