Dao phay mặt Dormer Pramet HNGX 09

Liên hệ
Thương hiệu Dormer Pramet
Model HNGX 09

Dao phay mặt Dormer Pramet HNGX 09


SpecificationDdh7d1LvelkeDbtZγp [°]γf [°]кr [°]apmaxCoolingkg
100A08R-S45HN06C-C100324550107,114,48,08-7-7453+1,81
100A12R-S45HN06C-C100324550107,114,48,012-7-7453+1,78
125A10R-S45HN06C-C125405663132,216,49,010-7-7453+3,35
125A16R-S45HN06C-C125405663132,216,49,016-7-7453+3,31
40A05R-S45HN06C-C4016144047,38,45,65-7-7453+0,25
50A04R-S45HN06C-C5022184057,310,46,34-7-7453+0,42
50A06R-S45HN06C-C5022184057,310,46,36-7-7453+0,4
63A06R-S45HN06C-C6322184070,310,46,36-7-7453+0,55
63A08R-S45HN06C-C6322184070,310,46,38-7-7453+0,55
80A07R-S45HN06C-C8027385086,812,47,07-7-7453+1,09
80A10R-S45HN06C-C8027385086,812,47,010-7-7453+1,08