Dao phay vát mép góc R Dormer Pramet C700

Liên hệ
Thương hiệu Dormer Pramet
Model C700

Dao phay vát mép góc R Dormer Pramet C700

Thông số kỹ thuật Dao phay vát mép góc R Dormer Pramet C700

Code

Short Description


r
mm

d1
Ø
mm

d2
Øh6
mm

l1

mmz

C7001.0

10.00 mm x 1.0 mm

1.00

10

10

60

4

C7001.5

10.00 mm x 1.5 mm

1.50

10

10

60

4

C7002.0

10.00 mm x 2.0 mm

2.00

10

10

60

4

C7002.5

10.00 mm x 2.5 mm

2.50

10

10

60

4

C7003.0

12.00 mm x 3.0 mm

3.00

12

12

60

4

C7003.5

12.00 mm x 3.5 mm

3.50

12

12

60

4

C7004.0

15.00 mm x 4.0 mm

4.00

15

12

60

4

C7005.0

18.00 mm x 5.0 mm

5.00

18

16

70

4

C7006.0

21.00 mm x 6.0 mm

6.00

21

16

70

4

C7007.0

24.00 mm x 7.0 mm

7.00

24

16

70

4

C7008.0

24.00 mm x 8.0 mm

8.00

24

16

70

4

C7009.0

28.00 mm x 9.0 mm

9.00

28

20

85

4

C70010.0

28.00 mm x 10.0 mm

10.00

28

20

85

4

C70012.0

35.00 mm x 12.0 mm

12.00

35

20

100

4

C70012.5

35.00 mm x 12.5 mm

12.50

35

20

100

4

C70014.0

42.00 mm x 14.0 mm

14.00

42

25

100

4

C70015.0

48.00 mm x 15.0 mm

15.00

48

25

105

5

C70016.0

48.00 mm x 16.0 mm

16.00

48

25

105

5

C70020.0

60.00 mm x 20.0 mm

20.00

60

32

115

6