Trục dẫn hướng có vai Stripper SGOR, SGPR

Liên hệ
Thương hiệu Misumi
Model SGOR, SGPR

Thông số Trục dẫn hướng có vai Stripper SGOR, SGPR