Trục dẫn hướng có vai Stripper SGPW

Liên hệ
Thương hiệu Misumi
Mode SGPW

Thông số kỹ thuật trục dẫn hướng có vai Stripper SGPW