Đá bóng giao lưu Unicom - BNI Venus Chapter

Đá bóng giao lưu Unicom - BNI Venus Chapter

Hoạt động giao lưu đá bóng được tổ chức thường xuyên tại Unicom, đặc biệt 18/06/2020 Unicom đã tổ chức thành công trận đá bóng giao lưu kết nối giữa các thành viên phòng kinh doanh Unicom và các chủ doanh nghiệp BNI Venus Chapter.Trận bóng diễn ra thành công...Xem tiếp