Kẹp ống thủy lực

Liên hệ
Thương hiệu Việt Nam
Model OD series

Kẹp ống nhựa, kẹp ống nhôm thủy lực chính hãng giá tốt nhất.

  • Kẹp ống thủy lực có rất nhiều loại như kẹp ống nhựa loại nhẹ, kẹp ống nhựa loại nặng, kẹp ống nhôm loại nhẹ, kẹp ống nhôm loại nặng.
  • Kẹp ống với chất liệu nhựa tổng hợp siêu bền, chống mài mòn trong quá trình sử dụng.
  • Kẹp ống nhôm làm từ nhôm được gia nhiệt cẩn thận với độ bền cao.

Bảng thông số kỹ thuật Kẹp ống thủy lực

Mã sốMô tả hàng hóaSizeThông số
Kẹp ống nhựa loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ OD8, L1OD8 
Kẹp ống nhựa loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ OD10, L1OD10 
Kẹp ống nhựa loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ OD12, L1OD12 
Kẹp ống nhựa loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ OD15, L2OD15 
Kẹp ống nhựa loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ OD16, L2OD16 
Kẹp ống nhựa loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ (OD17.2, L2 3/8")OD17.23/8"
Kẹp ống nhựa loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ OD18, L2OD18 
Kẹp ống nhựa loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ OD20, L3OD20 
Kẹp ống nhựa loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ OD21.3,  L3 (1/2")OD21.31/2"
Kẹp ống nhựa loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ OD22, L3OD22 
Kẹp ống nhựa loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ OD25, L3OD25 
Kẹp ống nhựa loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ OD26.9, L4 (3/4")OD26.93/4"
Kẹp ống nhựa loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ OD28, L4OD28 
Kẹp ống nhựa loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ OD30, L4OD30 
Kẹp ống nhựa loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ OD33.7, L5 (1")OD33.71"
Kẹp ống nhựa loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ OD35, L5OD35 
Kẹp ống nhựa loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ OD38, L5OD38 
Kẹp ống nhựa loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ OD42, L5 (1.1/4")OD421.1/4"
Kẹp ống nhựa loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ OD48.3, H4 (1.1/2")OD48.31.1/2"
Kẹp ống nhôm loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ nhôm OD10 ALOD10 
Kẹp ống nhôm loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ nhôm OD16 ALOD16 
Kẹp ống nhôm loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ nhôm OD18OD18 
Kẹp ống nhôm loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ nhôm OD20OD20 
Kẹp ống nhôm loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ nhôm OD21.3 ALOD21.3 
Kẹp ống nhôm loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ nhôm OD25 ALOD25 
Kẹp ống nhôm loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ nhôm OD26.9 ALOD26.9 
Kẹp ống nhôm loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ nhôm OD33.7 ALOD33.7 
Kẹp ống nhôm loại nhẹBộ kẹp ống loại nhẹ nhôm OD35 ALOD35 
Kẹp ống nhựa loại nặngBộ kẹp ống loại nặng (3/4") OD26.9, H2OD26.93/4"
Kẹp ống nhựa loại nặngBộ kẹp ống loại nặng (1") OD33.7, H3OD33.71"
Kẹp ống nhựa loại nặngBộ kẹp ống loại nặng (1.1/2") OD48.3, H4OD48.3 
Kẹp ống nhựa loại nặngBộ kẹp ống loại nặng (2") OD60.3, H4OD60.31.1/2"
Kẹp ống nhựa loại nặngBộ kẹp ống loại nặng (2.1/2") OD76.1, H5OD76.12.1/2"
Kẹp ống nhựa loại nặngBộ kẹp ống loại nặng (3") OD88.9, H5OD88.93"
Kẹp ống nhựa loại nặngBộ kẹp ống loại nặng OD101.6, (3.1/2") H6OD101.63.1/2"
Kẹp ống nhựa loại nặngBộ kẹp ống loại nặng OD114.3, (4") H6OD114.34"
Kẹp ống nhựa loại nặngBộ kẹp ống loại nặng OD168.3, (6") H7OD168.36"
Kẹp ống nhôm loại nặngBộ kẹp ống loại nặng Nhôm OD48.3, H4 (1.1/2")OD48.31.1/2"
Kẹp ống nhôm loại nặngBộ kẹp ống loại nặng Nhôm OD60.3, H4 (2")OD60.32"
Kẹp ống nhôm loại nặngBộ kẹp ống loại nặng Nhôm OD114 ALOD114 
Kẹp ống nhôm loại nặngBộ kẹp ống loại nặng Nhôm OD114.3, H6 (4")OD114.34"