Ống nối mềm thủy lực

Liên hệ
Thương hiệu Trung Quốc
Model OMTL

Ống nối mềm thủy lực giá tốt nhất.

Bảng thống số Ống nối mềm thủy lực.

Hãng SXMã sốMô tả hàng hóaSizeThông sốĐvt
ChinaỐng TQỐng thủy lực R1AT 1/4"1/4"R1AT 1/4"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực R1AT 3/8"3/8"R1AT 3/8"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực R1AT 1/2"1/2"R1AT 1/2"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực R1AT 5/8"5/8"R1AT 5/8"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực R1AT 3/4"3/4"R1AT 3/4"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực R1AT 1"1"R1AT 1"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực R1AT 1.1/4"1.1/4"R1AT 1.1/4"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực R1AT 1.1/2"1.1/2"R1AT 1.1/2"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực R1AT 2"2"R1AT 2"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực R2AT 1/4"1/4"R2AT 1/4"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực R2AT 3/8"3/8"R2AT 3/8"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực R2AT 1/2"1/2"R2AT 1/2"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực R2AT 5/8"5/8"R2AT 5/8"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực R2AT 3/4"3/4"R2AT 3/4"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực R2AT 1"1"R2AT 1"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực R2AT 1.1/4"1.1/4"R2AT 1.1/4"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực R2AT 1.1/2"1.1/2"R2AT 1.1/2"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực R2AT 2"2"R2AT 2"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực 4SH 3/4"3/4"4SH 3/4"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực 4SH 5/8"5/8"4SH 5/8"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực 4SH 1"1"4SH 1"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực 4SH 1.1/4"1.1/4"4SH 1.1/4"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực 4SH 1.1/2"1.1/2"4SH 1.1/2"Mét
ChinaỐng TQỐng thủy lực 4SH 2"2"4SH 2"Mét
ItalyỐng ÝỐng thủy lực R2AT 1/4"1/4"R2AT 1/4"Mét
ItalyỐng ÝỐng thủy lực R2AT 3/8"3/8"R2AT 3/8"Mét
ItalyỐng ÝỐng thủy lực R2AT 1/2"1/2"R2AT 1/2"Mét
ItalyỐng ÝỐng thủy lực R2AT 3/4"3/4"R2AT 3/4"Mét
ItalyỐng ÝỐng thủy lực 4SP 1/2"1/2"4SP 1/2"Mét
ItalyỐng ÝỐng thủy lực 4SP 3/4"3/4"4SP 3/4"Mét
ItalyỐng ÝỐng thủy lực 4SP 1"1"4SP 1"Mét
ItalyỐng ÝỐng thủy lực 4SH 1"1"4SH 1"Mét
ItalyỐng ÝỐng thủy lực 4SH 1-1/4"1.1/4"4SH 1.1/4"Mét
ItalyỐng ÝỐng thủy lực 4SH 1-1/2"1.1/2"4SH 1.1/2"Mét
ItalyỐng ÝỐng thủy lực R16 1-1/4"1.1/4"R16 1.1/4"Mét
ItalyỐng ÝỐng thủy lực R16 1-1/2"1.1/2"R16 1.1/2"Mét