Dao phay vát mép Dormer Pramet C830

Liên hệ
Thương hiệu Dormer Pramet
Model C830

Dao phay vát mép Dormer Pramet C830

Thông số kỹ thuật dao phay vát mép Dormer Pramet C830

CodeShort Description
&Angle;
B

mm
d1
Ø
mm
l1

mm
d2
Øh6
mm


z
C83012.0X4512.00 mm x 3.5 mm45°3.512.0541010
C83016.0X4516.00 mm x 4.0 mm45°4.016.0601210
C83020.0X4520.00 mm x 5.0 mm45°5.020.0631210
C83025.0X4525.00 mm x 6.3 mm45°6.325.0671210
C83032.0X4532.00 mm x 8.0 mm45°8.032.0711612
C83012.0X6012.00 mm x 5.0 mm60°5.012.0541010
C83016.0X6016.00 mm x 6.3 mm60°6.316.0601210
C83020.0X6020.00 mm x 8.0 mm60°8.020.0631210
C83025.0X6025.00 mm x 10.0 mm60°10.025.0671210
C83032.0X6032.00 mm x 12.5 mm60°12.532.0711612

Xem thêm các hệ thống dao phay do Uni group nhập khẩu và phân phối tại: Hệ thống dao phay